ورزش از دیدگاه مقام معظم رهبری

تأثير عامل معنوي، در كسب موفقيتها، بسيار زياد است و در امر ورزش نيز نبايد خود را از اين عامل مهم محروم كنيم. (جمهوري اسلامي، 25/6/74)

ما، در عرصه جنگ، نقش تضرع و توسل و دعا را در پيروزي بر دشمن تجربه كرده ايم و در ميدانهاي ورزشي نيز ورزشكاران ورزيده اي كه به رحمت و لطف خداوند تمسك جسته باشند، بي ترديد بر رقباي خود برتري دارند.(همان)

ما، در ورزش يك راه طولاني در پيش داريم و ورزش چه در بعد همگاني و چه در بعد قهرماني بايد مورد توجه قرار بگيرد.(جمهوري اسلامي، 15/11/67)

همه آحاد مردم بايد ورزش را جدي بگيرند و آن را براي سلامتي خود يك ضرورت و كار لازم به حساب بياورند. زيرا جامعه ورزشكار، جامعه اي پر تلاش، با نشاط و زنده خواهد بود و جامعه ما امروز به اين طراوت و نشاط نيازمند است.(ايران، 16/6/76)

براي همگاني كردن ورزش، بايد ورزش قهرماني نيز تقويت شود تا مردم الگوهاي ورزشي را در ميان خود پيدا كنند. (همان)

ورزش قهرماني بايد در شأن ملت بزرگ ايران باشد و جوانان ما، در رشته هاي مختلف ورزشي برترين حرف را بزنند و درخشانترين چهره ها را نشان دهند.(همان)

جوانان ايراني براي اول شدن در دنيا هيچ چيز كم ندارند. ورزشكار ايراني داراي استعداد درخشان است و بايد به او ميدان و امكان داده شود تا در ميدانهاي ورزشي دنيا همانند ستاره اي بدرخشد و براي اين كار، نيازمند همت، برنامه ريزي و مديريت است.(همان)

جوانان ما توانسته اند در صحنه هاي مختلف ورزش جهان، مايه افتخار جمهوري اسلامي ايران شوند و اين جانب از تمامي جوانان قهرمان ورزشكار و مربيان آنان، كه نام ايران عزيز اسلامي را بر خلاف ميل مستكبرين، در ميدانهاي ورزشي جهان طنين انداز كردند و موجب شدند پرچم و سرود جمهوري اسلامي ايران، چشمها و گوشها را بنوازد، تشكر مي كنم. (همان)

محيط ورزش در كشور ما بايد محيطي معنوي و آكنده از جوانمردي، پهلواني، تقوا، پاكدامني، پارسايي و درخشندگيهاي اخلاقي و روحي باشد و انعكاس نورانيت خود را به همه قشرهاي كشور بتاباند.(همان)
در ورزش، تكيه بر ارزشهاي اسلامي و رعايت موازين اخلاقي ضروري است. (درآمدي بر سياستهاي ورزش در جمهوري اسلامي، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما)

در جامعه اسلامي، كه بنيادي فرهنگي دارد، نخستين اقدام در جهت گسترش ورزش به عنوان يك نياز اساسي مردمي آن است كه به ورزش يك بعد فرهنگي متعالي داده شود، و اين با آنچه استكبار جهاني به صورت تربيت بدني در كشورهاي تحت سلطه خود تبليغ مي كند، تفاوت دارد.(همان)

طرح همگاني كردن ورزش، كار ارزشمندي است كه همه دست اندركاران مسائل پرورش اجتماعي، بهداشتي و تبليغي بايد آن را جدي بگيرند و همچون بهداشت بدان بها دهند.(همان)

در گذشته قهرماناني داشتيم، اما ورزش عمومي نشده بود. پس، ورزش قهرماني كافي نيست، اما يك شرط لازم براي گسترش ورزش است.(همان)

حضور يك گروه ورزشي مسلمان انقلابي با اخلاق خوب، مي تواند وسيله اي براي انتقال انقلاب اسلامي باشد. يك ورزشكار متعهد آگاه و با اخلاق صحيح، مي تواند سفير انقلاب اسلامي در ميدانهاي ورزشي باشد.(همان)

من متأسفم از اينكه ورزشكار نيستم. ولي يك ورزش دوست هستم.(مصاحبه ها، ص 161)

دوست دارم كه جامعه ما به معناي درست كلمه، يك جامعه ورزشكار باشد و همه مردم ورزش كنند.(همان)

وقتي كه مي بينم جوانهايي يا حتي غير جوانهايي به ورزش اهميت مي دهند و به عنوان يك كار لازم با آن برخورد مي كنند، از آنها قبلاً متشكر و شادمان مي شوم.(همان)

ورزش در زنجيره حركات انسان در محيط اسلامي و در جامعه اي كه زيرساز نظام ارزشي آن اسلامي است، يك نردبان براي تكامل است.(همان)

ما اعتقادمان اين است كه اگر ورزش بتواند روح تعاون، روح جمعگرايي به انسان بدهد، خيلي خوب است.(همان)

پيام من به ورزشكاران اين است: همچنانكه سنت ورزشكاران قديم ما بوده بكشوند تا از نيروي جسمي در خدمت هدفهاي اسلامي و معنوي استفاده كنند و چنين نباشد كه استفاده نادرست از ورزش را وسيله انحطاط شخصيت خودشان قرار دهند.(همان، ص 42)