تاریخ : شنبه 30 فروردين 1393     |     کد : 1198

ايجاد طرح پياده روي سنجي ( پرس ) براي نخستين بار در تبريز به همت سازمان ورزش

اين طرح باشعار آمادگي كار ، ارتقا سلامتي و نشاط جامعه باهمكاري و تعامل دانشگاه صنعتي اروميه و سازمان ورزش شهرداري تبريز جهت ارتقا سطح سلامت و ايجاد انگيزه در بين ورزش دوستان راه اندازي شده است.

در اين طرح هر فرد با كارتي كه از قبل در اختيار وي قرار گرفته است در موقع شروع پياده روي در دستگاه تعبيه شده در محيط پياده روي كارت ميزند و سپس باطي مسافت معلوم ، مجددا كارت را در دستگاه قرار ميدهد تا ميزان پياده روي وي ثبت گردد.

بدين ترتيب در طول يك دوره سه ماهه ميزان پياده روي وي ثبت گرديده و از طريق پيامك براي وي ارسال ميگردد تا در پايان دوره در قرعه كشي شركت داده شود.در اين قرعه كشي جوايز نفيسي همچون خودرو پرايد ، دوچرخه و لوازم ورزشي اهدا ميگردد.

اين طرح براي نخستين بار در تبريز به همت سازمان ورزش در حال حاضر به صورت آزمايشي در مسير پياده روي ابوريحان تا آخر شهناز ، مسير هتل شهريار تا ائل گلي و در دومسير مجزا در داخل پارك ائل گلي تبريز اجرا ميشود.


PDF چاپ چاپ