تاریخ : شنبه 6 ارديبهشت 1393     |     کد : 1211

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز: پیاده‌روی شهروندان تبریزی الکترونیکی شد


به گزارش روابط عمومي سازمان ورزش شهرداري تبريز ، آقای میرمعصوم سهرابی  با اشاره به راه‌اندازی طرح پیاده‌روی در شهر تبریز گفت: بعد از مطالعات به عمل آمده در این خصوص با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه موفق شدیم برای اولین بار طرح پیاده‌روی سنجی را در تبریز اجرا کنیم .

وی  افزود : ایده و پیشنهاد این طرح از طرف آقای مهندس امیرحقیان و خانم مهندس خاماچی ، از اعضای محترم شورای شهر تبریز در بازدید از نمایشگاه توانمندی های ورزش شهرداری تبریز داده شده بود که پس از پیگیری اعضای محترم شورا و تشکیل جلسات تخصصی با ایشان ، با موافقت دکتر دبیری ریاست محترم شورا و آقای دکتر نجفی شهردار محترم کلانشهر تبریز این طرح به مرحله ی اجرا رسیده است.


سهرابی اظهار داشت: اجرای این طرح نشانگر اهمیت ویژه توسعه ورزش همگانیدر نزد اعضای محترم شورا و شهردار محترم تبریز است.

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تبریز تصریح کرد : طرح پیاده‌روی سنجی یک طرح فرهنگی ـ ورزشی است و در نظر داریم با نهادینه کردن روح ورزش، پویایی، نشاط و سلامتی در جامعه با نگاهی همگانی سرآغاز ایجاد تحول، نگرشی نو و مستمر به امر سلامتی و تندرستی در تبریز باشیم .

سهرابی اظهار داشت: در این طرح شهروندان از سنین مختلف به صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده با نگاه علمی، عملی و تحقیقاتی در دوره‌های پیاده‌روی مشارکت می‌کنند و در کنار ارتقا میزان نرم سلامتی و تندرستی خود از خدمات گوناگون و متنوع ارائه شده نیز بهره‌مند می‌شوند .

وی اضافه کرد: به هر شهروند کارت الکترونیکی داده می‌شود که در مسیرهای در نظر گرفته شده و برای سنجش مقدار پیاده‌روی و ثبت دقیق پیاده‌روی شهروندان دستگاه‌هایی نصب می‌شود .

مدیرعامل سازمان ورزش تاکید کرد: هر شهروندی که بتواند در سه ماه 45 کیلومتر پیاده‌روی نماید جوایز نفیسی به قید قرعه دریافت خواهد کرد .

سهرابی 19 اردیبهشت را سر آغاز طرح پیاده‌روی سنجی اعلام کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در تبریز از تاریخ 19 اردیبهشت لغایت 24 مرداد ماه در پارک بزرگ ائل گلی و جاده منتهی به آن انجام می‌گیرد .

 

وی یکی دیگر از طرح‌های شهرداری تبریز در ورزش همگانی را راه‌اندازی المپیاد ورزش محلات خواند و اذعان داشت: طرح المپیاد ورزشی آماده شده و این طرح می‌تواند شهروندان عزیز را در تمام مقاطع سنی درگیر ورزش نماید و روح نشاط و شادابی در خانواده‌ها دمیده شود .

 


میرمعصوم سهرابی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به راه‌اندازی طرح پیاده‌روی در شهر تبریز گفت: بعد از مطالعات به عمل آمده در این خصوص با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه موفق شدیم برای اولین بار طرح پیاده‌روی سنجی را در تبریز اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: طرح پیاده‌روی سنجی یک طرح فرهنگی ـ ورزشی است و در نظر داریم با نهادینه کردن روح ورزش، پویایی، نشاط و سلامتی در جامعه با نگاهی همگانی سرآغاز ایجاد تحول، نگرشی نو و مستمر به امر سلامتی و تندرستی در تبریز باشیم.

سهرابی اظهار داشت: در این طرح شهروندان از سنین مختلف به صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده با نگاه علمی، عملی و تحقیقاتی در دوره‌های پیاده‌روی مشارکت می‌کنند و در کنار ارتقا میزان نرم سلامتی و تندرستی خود از خدمات گوناگون و متنوع ارائه شده نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: به هر شهروند کارت الکترونیکی داده می‌شود که در مسیرهای در نظر گرفته شده و برای سنجش مقدار پیاده‌روی و ثبت دقیق پیاده‌روی شهروندان دستگاه‌هایی نصب می‌شود.

مدیرعامل سازمان ورزش تاکید کرد: هر شهروندی که بتواند در سه ماه 45 کیلومتر پیاده‌روی نماید جوایز نفیسی به قید قرعه دریافت خواهد کرد.

سهرابی 19 اردیبهشت را سر آغاز طرح پیاده‌روی سنجی اعلام کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در تبریز از تاریخ 19 اردیبهشت لغایت 24 مرداد ماه در پارک بزرگ ائل گلی و جاده منتهی به آن انجام می‌گیرد.

وی یکی دیگر از طرح‌های شهرداری تبریز در ورزش همگانی را راه‌اندازی المپیاد ورزش محلات خواند و اذعان داشت: طرح المپیاد ورزشی آماده شده و این طرح می‌تواند شهروندان عزیز را در تمام مقاطع سنی درگیر ورزش نماید و روح نشاط و شادابی در خانواده‌ها دمیده شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930206000240#sthash.2G7DI19k.dpuf

میرمعصوم سهرابی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به راه‌اندازی طرح پیاده‌روی در شهر تبریز گفت: بعد از مطالعات به عمل آمده در این خصوص با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه موفق شدیم برای اولین بار طرح پیاده‌روی سنجی را در تبریز اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: طرح پیاده‌روی سنجی یک طرح فرهنگی ـ ورزشی است و در نظر داریم با نهادینه کردن روح ورزش، پویایی، نشاط و سلامتی در جامعه با نگاهی همگانی سرآغاز ایجاد تحول، نگرشی نو و مستمر به امر سلامتی و تندرستی در تبریز باشیم.

سهرابی اظهار داشت: در این طرح شهروندان از سنین مختلف به صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده با نگاه علمی، عملی و تحقیقاتی در دوره‌های پیاده‌روی مشارکت می‌کنند و در کنار ارتقا میزان نرم سلامتی و تندرستی خود از خدمات گوناگون و متنوع ارائه شده نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: به هر شهروند کارت الکترونیکی داده می‌شود که در مسیرهای در نظر گرفته شده و برای سنجش مقدار پیاده‌روی و ثبت دقیق پیاده‌روی شهروندان دستگاه‌هایی نصب می‌شود.

مدیرعامل سازمان ورزش تاکید کرد: هر شهروندی که بتواند در سه ماه 45 کیلومتر پیاده‌روی نماید جوایز نفیسی به قید قرعه دریافت خواهد کرد.

سهرابی 19 اردیبهشت را سر آغاز طرح پیاده‌روی سنجی اعلام کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در تبریز از تاریخ 19 اردیبهشت لغایت 24 مرداد ماه در پارک بزرگ ائل گلی و جاده منتهی به آن انجام می‌گیرد.

وی یکی دیگر از طرح‌های شهرداری تبریز در ورزش همگانی را راه‌اندازی المپیاد ورزش محلات خواند و اذعان داشت: طرح المپیاد ورزشی آماده شده و این طرح می‌تواند شهروندان عزیز را در تمام مقاطع سنی درگیر ورزش نماید و روح نشاط و شادابی در خانواده‌ها دمیده شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930206000240#sthash.2G7DI19k.dpuf


PDF چاپ چاپ