تاریخ : شنبه 6 ارديبهشت 1393     |     کد : 1213

جلسه هماهنگی توسعه طرح پیاده روی سنجی در کلانشهر تبریز به همت سازمان ورزش ، برگزار شد

در این نشست دکتر میرمعصوم سهرابی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز با دکتر میرزایی مبتکر طرح پیاده روی سنجی دیدار و گفتگو کرد.

در پایان این جلسه دو طرف برسر ایجاد و توسعه طرح پیاده روی سنجی ( پرس ) در کلانشهر تبریز به توافق رسیدند و نوزدهم اردیبهشت به عنوان روز آغاز بکار این طرح در تبریز در نظر گرفته شد.


PDF چاپ چاپ