تاریخ : يکشنبه 19 ارديبهشت 1395     |     کد : 2729

ماشین سازی شانس اول صعود از نگاه بینندگان شبکه ورزش

طی نظرسنجی که در برنامه لیگ یک شبکه ورزش انجام شد تیم ماشین سازی تبریز توانست با 42/76 درصد اولین شانس صعود به لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.

طی نظرسنجی که در برنامه لیگ یک شبکه ورزش انجام شد تیم ماشین سازی تبریز توانست با 42/76 درصد اولین شانس صعود به لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.
در این نظرسنجی نزدیکترین رقیب به ماشین سازی تبریزنفت آبادان با 30 درصد و تیمهای فجر سپاسی با 12/46 درصد و همچنین تیم خونه به خونه به خونه با 10/72 درصد رای توانستند شانسهای برتر صعود به لیگ برتر باشند در این نظر سنجی تیمهای مس رفسنجان و مس کرمان هم حضور داشتند که با درصدهای 2/25 و 1/81 نتوانستند نظر بینندگان شبکه ورزش را به خود اختصاص بدهند.
شایان ذکر است تیم ماشین سازی تبریز هم اکنون با 60 امتیاز در دو هفته به اتمام لیگ شانس اول صعود به لیگ برتر است
از لیگ دسته یک 3 تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد که پیش از این صعود تیم پیکان قطعی شده و دو تیم دیگر برای رسیدن به لیگ برتر با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.


PDF چاپ چاپ