تاریخ : پنجشنبه 17 اسفند 1396     |     کد : 3707

استقبال پرشور تبریزی ها از طرح "صبح و ورزش"

نخستین روز از طرح بزرگ ورزش صبحگاهی "صبح و ورزش" با استقبال خوب شهروندان در تعدادی از ایستگاه های تندرستی تبریز به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تبریز، طرح بزرگ ورزش صبحگاهی با عنوان "صبح و ورزش" از امروز پنجشنبه در 9 ایستگاه تندرستی تبریز اجرا شد و طی آن شهروندان تبریزی زیر نظر مربیان سازمان ورزش شهرداری تبریز حرکات ورزشی صبحگاهی را انجام دادند.

طرح "صبح و ورزش" به همت سازمان ورزش شهرداری تبریز از امروز 17 اسفند آغاز شده است و بنا بر اعلام علیرضا رحیمی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز، این طرح بصورت پلکانی و تا پایان فروردین آینده به 50 ایستگاه تندرستی واقع در پارکهای مختلف در سطح شهر افزایش خواهد یافت.PDF چاپ چاپ