تاریخ : شنبه 13 مهر 1398     |     کد : 4412

گزارش تصویری/ آغاز مدارس فوتبال دائمی شهرداری تبریز

کلاس های مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز تبریز زیر نظر مربیان با سابقه و توانمند شهرداری تبریز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کلانشهر تبریز، کلاس های مدرسه فوتبال دائمی شهرداری در ورزشگاه اختصاصی شهید توانا آغاز شد.

این کلاس ها زیر نظر مربیان با سابقه و توانمند شهرداری تبریز برگزار می شود.

انتهای پیام/


آلبوم تصاویرگزارش تصویری/ آغاز مدارس فوتبال دائمی شهرداری تبریز

مدرسه فوتبال دائمی
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
گزارش تصویری مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز
حامد زاهدی