تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1398     |     کد : 4417

گزارش تصویری/ تداوم برگزاری کلاس های مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز

کلاس های مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز صبح امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه اختصاصی شهید توانا پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کلانشهر تبریز، کلاس های مدرسه فوتبال دائمی شهرداری صبح امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه اختصاصی شهید توانا پیگیری شد.

این کلاس ها در راستای توسعه ورزش پایه و رشد استعدادهای فوتبالی تبریز زیر نظر مربیان با سابقه و توانمند سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می شود.


آلبوم تصاویرگزارش تصویری/ تداوم برگزاری کلاس های مدرسه فوتبال دائمی شهرداری تبریز

مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
مدرسه فوتبال
گزارش تصویری مدرسه فوتبال شهرداری تبریز
حامد زاهدی