تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398     |     کد : 4625

تغییر آدرس سایت اطلاع‌رسانی رویدادهای ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

آدرس سایت اطلاع‌رسانی رویدادهای ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به منظور یکپارچگی در امر اطلاع‌رسانی تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز، با توجه به تصمیمات اتخاذشده و به منظور یکپارچگی در اطلاع‌رسانی اخبار و رویدادهای مربوط به این سازمان، از این پس از طریق آدرس اینترنتی honar.tabriz.ir منتشر می‌شود.

جهت انتقال به این سایت، روی تصویر زیر کلیک کنید.


PDF چاپ چاپ