واحد سازمانی
دکتر علیرضا   رحیمی
نام کارمند :دکتر علیرضا نام خانوادگی:رحیمی
سمت سازمانی :مدیرعامل شماره تماس :
- متولد ١٣٥٧ در تبريز
-  تحصيل در مدارس ابتدايي ايت اله كاشاني، راهنمايي قدس، و فارغ التحصيل دبيرستان تيزهوشان در سال ٧٥
- فارغ التحصيل دكتري رشته پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال ٨٢
- فارغ التحصيل رشته اموزش پزشكي در مقطع فوق ليسانس از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال ٨٥
- حضور در دوره هاي مديريت نظام سلامت و اقتصاد درمان دانشگاه ليدز انگلستان در سالهاي ٨٥ و ٨٦
- شروع رشته تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ٨٧
- فوق تخصص مداخلات درد از دانشگاه akdeniz تركيه در سال ٩٤

——–

- عضويت در هنر رزمي هالا از سال ٦٩ تاكنون
- دريافت درجه مربي گري هنر رزمي هالا در سال ٧٣
- عضو هيات رئيسه سبك هالا ايران
- كسب مقام قهرماني مسابقات امادگي جسماني استان از سال ٧١ الي ٧٥
- كسب مقام قهرماني المپياد ورزشي دانشجويان كشور با تيم دوميداني دانشگاه تبريز در چهار دوره پياپي از سال ٧٦ الي ٨٢

——–

- پزشك تيم هاي فوتبال ماشين سازي، گسترش فولاد و تراكتورسازي 
- پزشك و رئيس اكادمي پزشكي باشگاه دبيري تبريز
- عضو هيات مديره باشگاه دبيري تبريز
- رئيس هيات ورزش هاي رزمي استان از سال ٩٢

——–

- عضو موسس و رئيس شوراي سياست گذاري خانه علوم پزشكي دانشجويان ايران
- دبير كانون دانش اموختگان سمپاد
- عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان پزشكي
- رئيس كانون مشر و تحقيق دانشگاه علوم پزشكي تبريز
- عضو هيات نظارت بر نشريات دانشگاه علوم پزشكي تبريز

——

- عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي تبريز
- ديير ستاد نظارت بر تعرفه هاي پزشكي استان
- مشاور شهردار در امور سلامت
- مدير كل سلامت و امور اجتماعي شهرداري كلانشهر تبريز
- عضو هيات مديره بيمارستان بين المللي تبريز
- موسس و پزشك كلينيك جامع طب فيزيكي و توانبخشي دكتر رحيمي