واحد سازمانی
عزت بابایی
نام کارمند :عزت نام خانوادگی:بابایی
سمت سازمانی :معاونت اداری مالی شماره تماس :
آقای مهندس عزت بابایی متولد 1348دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری از سال 1370در فرمانداری شهرستان تبریز مشغول به کار شد ایشان در ادامه به جمع کارکنان شهرداری تبریز پیوست و از سال 77 در شهرداری تبریز با سمت رییس حسابداری منطقه 6 کار خود را آغاز کرد و سالهای متمادی پله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و به ترتیب سمتهایی  چون: رییس کارگزینی، مدیرمالی، مدیراملاک، معاونت اداری مالی و قام مقام شهرداری منطقه 6 را بدست آورد مهندس بابایی در اسفند ماه سال 93 بصورت رسمی بعنوان معاون اداری مالی سازمان ورزش شهرداری تبریز معارفه شد&