برچسب شده با لیگ یک امید
مطالب/ شهرداری تبریز مقابل هم نام اردبیلی خود به پیروزی رسید                            
      تیم فوتبال امید شهرداری تبریز در هفته چهارم لیگ دسته یک کشور مقابل شهرداری اردبیل به پیروزی رسید.
چهارشنبه 18 مهر 1397