برچسب شده با سرپرست
مطالب/ سرپرست جدید تیم والیبال شهرداری تبریز معرفی شد                            
      سرپرست جدید تیم والیبال شهرداری تبریز از سوی مسئولان این باشگاه معرفی شد.
چهارشنبه 18 مهر 1397