تاریخ : پنجشنبه 19 شهريور 1394     |     کد : 2227

استادیوم5 هزار نفری مرزداران به آکادمی ماشین سازی اختصاص یافت

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: برای توسعه و حمایت از تیم فوتبال ماشین سازی و رشد و توسعه ورزش پایه استادیوم 5 هزار نفری خاوران به آکادمی باشگاه ماشین سازی تبریز اختصاص یافت.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: برای توسعه و حمایت از تیم فوتبال ماشین سازی و رشد و توسعه ورزش پایه استادیوم 5 هزار نفری خاوران به آکادمی باشگاه ماشین سازی تبریز اختصاص یافت.

 

میرمعصوم سهرابی افزود:با توجه به جایگاه و نقش فوتبال در جامعه و وجود استعدادهای درخشانی که در این زمینه در شهر تبریز وجود دارد و همچنین جایگاه تیم ماشین سازی ضرورت ایجاد آکادمی با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب احساس می شد.

 

وی اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای موجود سرمایه گذاری بر روی استعدادهای فوتبالی و پرورش آنها آنهم بصورت مدون و علمی جهت ورود به سطح اول فوتبال کشور ضروری است. بر این اساس اقدام به تاسیس آکادمی فوتبال نمودیم

 

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز تصریح کرد: البته از سالها پیش باشگاه شهرداری تبریز اقدام به راه اندازی آکادمی فوتبال باشگاه شهرداری تبریز  کرده بود که خوشبختانه با موفقیت این طرح تاکنون در پارک صنعت قراملک انجام می شود و ثمرات مثبت آن را تاکنون شاهد بوده ایم.

 

سهرابی اذعان داشت: خوشبختانه  در زمینه سخت افزاری شهرداری تبریز در سطح خوبی قرار دارد زیرا که مجموعه های ورزشی ، فرهنگی و تفریحی ، سالن هاو زمین های چمن زیادی در سطح شهر ایجاد شده است که با توجه به اهمیت و وجهه تیم ماشین سازی استادیوم  5 هزار نفری مرزداران را به آکادمی این باشگاه اختصاص دادیم

 

وی اظهار امیدواری کرد: با کشف استعدادهای برتر در این آکادمی و با پرورش آنها میتوانیم بدون هیچگونه دغدغه ای با تکیه بر نیروهای بومی در سطح اول کشور نه تنها شاهد تیمهای قدرتمند باشیم حتی می توانیم این بازیکنان را به سایر تیمهای کشور و اروپایی صادر نماییم.


PDF چاپ چاپ